O nas

Fundacja ma na celu popularyzację wiedzy historycznej realizowaną poprzez wydawanie książek o profilu historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem literatury źródłowej – wspomnień historycznych i relacji świadków wydarzeń. Pragniemy tez rozpowszechniać historię Polski za granicą, publikując w różnych językach książki traktujące o historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii XXI wieku. Pragniemy też upowszechniać historię wśród młodzieży poprzez organizację konkursów i ufundowanie nagród dla ich zwycięzców. Pragniemy także organizować spotkania w szkołach ze świadkami historii i organizować sympozja tematyczne poświęcone historii. Zapraszamy do  współpracy wszystkich pisarzy historycznych. Pragniemy też organizować pokazy filmów o profilu historycznym.

Numer KRS: 0000527343