Organy Fundacji

Fundacja posiada następujące organy:

  1. Fundator,
  2. Zarząd Fundacji,
  3. Rada Fundacji.

Fundacja może powołać organ o charakterze doradczym – Radę Programową.